Filo

KEMAL KA

KEMAL KA   >

14.555,394 cbm
KEREM KA

KEREM KA   >

7.213,6 cbm
ULUÇ KA

ULUÇ KA   >

6.910,4 cbm
METİN KA

METİN KA   >

7.352,192 cbm
EMİN REİS

EMİN REİS   >

6.783,445 cbm
HANİFE KA

HANİFE KA   >

10.659,5 cbm
ZEYNEP KA

ZEYNEP KA   >

7335,85 cbm