GÜVENLİK BÜLTENLERİ

Olaylardan edinilecek tecrübe çok önemli ve hayatidir. Trans KA Tanker İşletmeciliği emniyet kültürünü geliştireceğini düşündüğü filomuzdan, sektörden, MOC’den, Klas Kuruluşlarından, ve üreticilerden gelen değerlendirmeleri, kaza inceleme süreçlerini, bir kaza veya ucuz atlatılmış kazalardan öğrenilen dersleri, tüm filo gemileri arasında paylaşılmasını sağlar. Raporların/öğrenilen derslerin bazıları web sayfası aracılığı ile de tüm sektörel gruplar ile paylaşılır.

Description Download