TEKNİK İŞLETME

Çalışma süresince geminin operasyonel etkinliği ve fiziksel şartları içerisinde verdiği hizmetleri maksimize edecek olan teknik yönetim bütün bu işlemlere yol gösterir. Bunları sektörün düzenleyici gereksinimlerine uygun olarak yapar. Bu hizmetler havuzlama ve önemli tamirler, satın alma, gemi denetlerini kapsar.